Skip to main content

Elektrische schema's & Keuringen

Plans are everything...

Bij elke nieuwe elektrische installatie, vernieuwing bestaande installaties of vervangen van een verdeelbord, ontvangt u van ons een elektrische dossier. Zo'n dossier van uw elektrische installatie is haast onontbeerlijk voor uzelf, alsook voor andere mensen die in aanraking komen met jullie installatie. We brengen de volledige installatie in kaart door het opmaken van situatieplannen, ééndraadschema's en een vooraanzicht v/h verdeelbord. We hebben ook aandacht voor het labelen van de automaten en het verdeelbord zelf.

 

Nadien laten we een elektrische keuring uitvoeren door een erkend keuringsorganisme. Waarbij je met een geldig en positief keuringsverslag verzekerd bent dat uw installatie correct en veilig werkt. Voor een woning is zo'n keuringsverslag 25 jaar geldig. Voor bedrijven dient er om de 5 jaar een periodieke keuring te gebeuren.

 


Woning kopen of verkopen?

Voor elke woning die verkocht wordt dient de verkoper een geldig keuringsverslag te overhandigen aan de koper. Ook voor een woning gebouwd vóór 1 oktober 1981 (die niet onderhevig zijn aan periodieke keuringen) dient een elektrische keuring volgens het AREI te gebeuren. Heel vaak zien we daar dezelfde gebreken terug komen (bv. ontbreken van differentieëlschakelaars, equipotentiale verbindingen en elektrische schema's).

 

Indien de verkoper over geen geldig verslag beschikt en de installatie is afgekeurd, kan je als koper instemmen om de reparatie voor eigen rekening te nemen. Zodoende kan je (ver)koop toch doorgaan. Je hebt als nieuwe eigenaar dan 12 maand de tijd om alle inbreuken in orde te brengen en een (her)keuring te laten uitvoeren. Hierbij zijn enkele zaken heel belangrijk en wettelijk verplicht:

  • Elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI
  • Een schema van de elektrische installatie (ééndraadschema)
  • Situatieschets van de installatie (positieschema)
  • EAN-code (identificatiecode van de aansluiting)

About

SafetyCheck is een jong, dynamisch bedrijf dat gestart is als een full service installateur op het gebied van Security, Elektriciteit en Airco.

Blijf op de hoogte van onze projecten en volg ons op diverse social media.

Facebook - Instagram - LinkedIn